Uncategorized

Suomalainen ja saamelainen kansanmusiikki

Suomalainen ja saamelainen kansanmusiikki kehittyivät hyvin erillään toisistaan, mikä selittää niiden suuret keskinäiset eroavaisuudet. Molemmille yhteistä on kuitenkin se, että ennen kuin nykyaikainen teknologia mahdollisti musiikin tallentamisen, kummatkin musiikkiperinteet etenivät suullisena tietona sukupolvelta toiselle. Nykypäivänä sekä suomalaista että saamelaista kansanmusiikkia on herätetty henkiin. Tyypillistä on ollut yhdistää traditionaaliseen musiikkiin uuden musiikin elementtejä, kuten pop-, blues-, […]